24. mar, 2020

3c update

Wjechały materiały do unit 14 na waszego Tesa.

Spotykamy się w piątek (według planu) to sobie elegancko wszystko przerobimy.