Repozytorium materiałów

Olimpiada języka angielskiego (dla liceum)

Wszystkie informacje dotyczące OJA znajdziecie na stronie - klik 

dla ułatwienia:

wytyczne są tu - klik

różne informacje tu - klik 

organizacja zawodów tu - klik

Etap szkolny odbywa się 17 listopada 2019r. o godz. 9.00 

OJA - Olimpiada Języka Angielskiego

W zawodach olimpiady języka angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:

1/ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,

2/ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,

3/ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,

4/ stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady

5/ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

6/ unowocześnianie Olimpiady poprzez wprowadzanie nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi wspierających ją i umożliwiających jej realizację (interaktywny serwis internetowy będący informacyjno-edukacyjną platformą Olimpiady)

7/ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,

8/ rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,

9/ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną

10/ udzielenie wsparcia uczniom i nauczycielom poprzez organizację i realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Akademia Olimpijczyka”

Eliminacje są trzystopniowe:

I stopień – zawody szkolne

II stopień – zawody okręgowe

III stopień i zawody centralne.

Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy.

http://oja.wsjo.pl/

Dodaj nagłówek

Jestem paragrafem. Kliknij tutaj, aby dodać swój własny tekst i mnie edytować. Jestem świetnym miejscem, aby opowiedzieć Twoją historię i przedstawić się osobom odwiedzającym Twoją stronę.

Konkursy kuratoryjne (dla gimnazjum) w roku szkolnym 2018/2019

Konkursy kuratoryjne (dla gimnazjum) w roku szkolnym 2017/208

Ukazały sie informacje dot. konkursów kuratoryjnych.

Regulamin(y) można znaleźć tu:  http://www.ko.rzeszow.pl/wazne-informacje/regulaminy-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20172018/ 

A wytyczne tu:  http://www.wizytator.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=12078&ida=7830 

 

Konkurs przedmiotowy (kuratoryjny)

Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Cele konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych:

  • wspieranie uzdolnień uczniów,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
  • pobudzanie twórczego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  • wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
  • integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.

http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=25 

OJAG - Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

VII edycja Olimpiady 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym po raz siódmy przeprowadzona zostanie Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Wzorem poprzednich edycji w olimpiadzie mogą brać uczniowie uczący się w szkołach polskiego systemu oświaty a więc zarówno publicznych jak i niepublicznych gimnazjów, uczęszczający do klas I-III.

Każda edycja olimpiady niesie pewne nowości organizacyjne wynikające z postulatów zgłaszanych zarówno przez uczestników jak i nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Wsłuchując się w Państwa głosy, również w tym roku szkolnym dokonane zostały pewne modyfikacje organizacyjne, które mają sprawić, by uczestnicy olimpiady pozostawali z przekonaniem, że konkurować mogli ze sobą na zasadach zdrowej rywalizacji.

Po prawej stronie przedstawiamy Państwu opis poszczególnych etapów olimpiady wraz z terminarzem i zachęcamy do uważnej lektury. W przypadku pojawienia się pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Olimpiady – szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT na górze strony.

Korespondencję e-mail ojag@wsjo.pl staramy się obsługiwać na bieżąco.
Zapraszamy również na stronę: www.ojag.wsjo.pl, gdzie będą znajdowały się wszystkie szczegóły organizacyjne, instrukcje itp.

http://www.ojag.wsjo.pl/

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-IV kl. szkół ponadgimnazjalnych).

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.
Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród w formie egzaminów językowych Cambridge University jest Language Traning Centre LangLTC .

http://www.fox.wombb.edu.pl/