Projekt eTwinning klas 2 gim - Let's unveil the beauties of our city

Our project's aim is to make our students search for our cities' known and unknown historical and natural places of exceptional beauty. Then, they will record videos about these places and present information about them in these videos. In other words, we are going to have information about our city from the point of view of our students. We will also take photos of them and make an album of our city.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas 2 gimnazjum

 

Moi kochani uczniowie klas 2 gim : (link do padleta przeniesiony do TwinSpace) – tu dokonujemy krótkiej prezentacji siebie

Padlet działa, ale już nie jest chroniony hasłem :).  Można z niego korzystać bez konieczności zakładania swojego własnego konta.  Gdyby jednak ktoś z Was chciał, proszę identyfikować się imieniem i nazwiskiem.  

Strona TwinSpace przeznaczona specjalnie dla naszego projektu znajduje się tu:  https://twinspace.etwinning.net/46252/home 

Login i hasło są indywidualne dla każdego uczestnika :)

projekt eTwinning klasa 3gim - Comparing our towns, schools, traditions, festivities....

Students from different countries compare their towns, traditions and education systems. They will improve both English and ICT skills and enjoy their classes. They will upload several presentations and will have to interact to compare their schools: schedules, homework, facilities, etc. They will have at least two task per term.

W tym projekcie uczestniczą uczniowie klasy 3 gimnazjum.  Projekt jest realizowany jako poszerzenie nauki języka angielskiego w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej.

 

Moi kochani uczniowie klasy 3g: (link do padleta przeniesiony do TwinSpace) - tu dokonujemy krótkiej prezentacji siebie.

Padlet działa, ale już nie jest chroniony hasłem :).  Można z niego korzystać bez konieczności zakładania swojego własnego konta.  Gdyby jednak ktoś z Was chciał, proszę identyfikować się imieniem i nazwiskiem.  

zachęcam także do stworzenia logo projektu

Strona TwinSpace przeznaczona specjalnie dla naszego projektu znajduje się tu:  https://twinspace.etwinning.net/47467/home 

Login i hasło są indywidualne dla każdego uczestnika :)

 

 

Projekt eTwinning klasy 1C - International Festivals and Festivities

Festivals provide fun; they draw tourist to an area and create spirit of community. Festivals tell us a lot about that area, its products, food and culture.  Lots of different festivals are held in each city and country.  They are really unique and have history, but how many of us know them, even in our country? Some of the festivals are losing their popularity. With this Project the students will have a chance to discover festivals not only in their city, but also in other countries. They will learn about other cultures.  They will develop certain awareness about festivals.  They will discover festivals which are popular or about to die.

 

W projekcie biorą udział uczniowie klasy 1 C (prawie wszyscy)

Moi kochani uczniowie klasy 1C: (link do padleta przeniesiony do TwinSpace) tu dokonujemy krótkiej prezentacji siebie.

Padlet działa, ale już nie jest chroniony hasłem :).  Można z niego korzystać bez konieczności zakładania swojego własnego konta.  Gdyby jednak ktoś z Was chciał, proszę identyfikować się imieniem i nazwiskiem. 

Zachęcam także do stworzenia logo projektu.

Strona TwinSpace przeznaczona specjalnie dla naszego projektu znajduje się tu:  https://twinspace.etwinning.net/49778/home 

Login i hasło są indywidualne dla każdego uczestnika :)

Co to jest, ten eTwinning

Cytując Wikipedię:

eTwinning (ang. twin – bliźniak) – część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cytując polską stronę eTwinningu (http://www.etwinning.pl)

eTwinning to społeczność szkół w Europie.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. 

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Z kim można współpracować?

Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia i Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

Przykładowe formy projektów

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.

Zalety projektów eTwinning

Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę.

Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji.